Kilka słów o serwisie klimatyzacji oraz konserwacji klimatyzacji

Dlaczego instalacji mogą dokonywać tylko certyfikowani monterzy

montaz

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych flurowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 881) personel powinien posiadać odpowiedni certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Certyfikat jest wymagany podczas działań wykonywanych na urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane:
– konserwacja lub serwisowanie;
– instalację (instalowanie)
– odzysk;
– kontrola szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, w hermetycznie zamkniętych systemach, które są jako takie oznakowane.

Jak często powinno wykonywać się przegląd urządzeń klimatyzacyjnych?

przeglad

Skuteczność działania klimatyzacji jest uzależniona w znacznej mierze od sposoby jej eksploatacji. Nawet przy dobrze zaprojektowanej instalacji oraz przy prawidłowym montażu klimatyzacja może nie spełniać swojego zadania przy nieprawidłowym jej użytkowaniu. W związku z tym należy bezwzględnie pamiętać o stałych przeglądach konserwacyjno-serwisowych. Dzięki tym działaniom zmniejsza się ryzyko wystąpienia awarii, poprawia się ekonomiczną eksploatację oraz wydłuża się żywotność urządzenia.
W ciągu roku wymagany jest co najmniej 1 przegląd konserwacyjno-serwisowy klimatyzatorów. Zaleca się jednak wykonać 2 przeglądy w ciągu roku – pierwszy przed tak zwanych sezonem letnim oraz drugi po sezonie. W pomieszczeniach, w których praca urządzenia jest całoroczna np. serwerownia – należy przeprowadzić przegląd 3-4 razy w roku. Wymieniona ilość przeglądów jest wartością minimalną, w zależności od lokalizacji obiektu, stopnia zanieczyszczenia środowiska oraz intensywności eksploatacji urządzenia liczba wykonanych przeglądów może wzrosnąć.

Okresowe czyszczenie filtrów powietrza w klimatyzatorze – zrób to sam

filtry

Poprawne działanie klimatyzacji wymaga przeprowadzania stałych przeglądów serwisowo-konserwacyjnych wykonywanych przez certyfikowany personel. Niezależnie od tego użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego czyszczenia klimatyzacji. Elementem, na który powietrze natrafia w pierwszej kolejności jest filtr, który usuwa kurz i zanieczyszczenia. Stopniowo brud na filtrach zwiększa się, przez co wydajność pracy klimatyzatora małe, a co za tym idzie rośnie zużycie energii. Oprócz wpływu na ilość wydawanych pieniędzy, jakość i skuteczność filtrów wpływa także na zdrowie człowieka. W wyniku złej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeni można nabawić się przewlekłych chorób układu oddechowego.
Filtr powietrza należy czyścić zgodnie ze wskazaniami producenta. Zazwyczaj w klimatyzatorach znajduje się filtr elektrostatyczny wielokrotnego użycia, powleczony cienką plastikową siateczką. W celu wyczyszczenia filtra powietrza należy kolejno:
– wyłączyć zasilanie klimatyzatora;
– otworzyć przedni panel urządzenia;
– delikatnie wyciągnąć filtr (trzeba lekko pociągnąć);
– usunąć brud z filtra przy użyciu odkurzacza;
– umyć filtr w ciepłej wodzie o temperaturze poniżej 40°C, a gdy filtr jest mocno zabrudzony, to można użyć wody z niewielką ilością detergentu.
Gdy filtr będzie już czysty, należy go pozostawić aż do wyschnięcia w bezpiecznym miejscu (należy pamiętać, aby nie był narażony na działanie promieni słonecznych). Dopiero po całkowitym wyschnięciu, filtr można ponownie umiejscowić w klimatyzatorze. W sposób wymieniony powyżej, filtr powinno się czyścić co 2 tygodnie.

Wszyscy producenci klimatyzatorów w warunkach karty gwarancyjnej wymagają przeprowadzenia minimum dwóch przeglądów serwisowych w ciągu roku. W trakcie takiego przeglądu pracownik serwisu klimatyzacyjnego dokona wielu czynności serwisowych – między innymi: skontroluje szczelność układu chłodniczego, oczyści i przeprowadzi odgrzybianie wymienników, sprawdzi linię odprowadzania skroplin.

Wielu użytkowników po instalacji klimatyzacji nie przeprowadza przeglądów, co skutkuje utratą gwarancji, a co najważniejsze – naraża użytkownika na dodatkowe koszty w przypadku awarii urządzenia.

Regularna opieka serwisowa nad urządzeniami klimatyzującymi pomieszczenia zapewnia bezproblemową pracę urządzeń klimatyzacyjnych oraz co za tym idzie komfort Państwa pracowników i klientów oraz nieprzerwaną pracę urządzeń technicznych.
W trosce o zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania zamontowanego sprzętu pragniemy poruszyć kilka zagadnień.

Wraz z dniem 1.01.2010 weszło w życie rozporządzenie wycofujące z obrotu czynnik chłodniczy R22 (zawierają go urządzenie wyprodukowane przed 2004r.).

Brak dostępności tego czynnika oraz nie pełna zgodność jego zamienników w wielu wypadkach może uniemożliwić naprawę urządzenia klimatyzacyjnego i zmusić jego użytkownika do wymiany.

Przypominamy także o czynnościach zapobiegających awarią oraz przerwą w pracy klimatyzacji, które można wykonywać we własnym zakresie t.j. :

  • – czyszczenie filtrów siatkowych;
  • – nie przechładzanie lub przegrzewanie pomieszczeń
  • – nie otwieranie okien przy włączonej klimatyzacji
  • – nie chłodzenie się przy włączonych grzejnikach.

Stosowanie się do tych zaleceń wyeliminuje większość problemów ze sprzętem klimatyzacyjnym i podwyższa efektywność jego pracy

W chwili obecnej z uwagi na energooszczędność i niezawodność polecamy montaż klimatyzatorów typu INVERTER. Główną ich zaletą jest płynne dopasowywanie mocy chłodniczej i grzewczej do potrzeb wynikających w warunków pogodowych. Urządzenia tego typu ze względu na zakres temperatur w jakich mogą pracować doskonale spełniają oczekiwanie nawet najbardziej wymagających klientów.

Klimatyzacja serwis – wybór dobrego serwisu klimatyzacji

Niejednokrotnie właściciele klimatyzacji stają przed wyborem dobrego serwisu. Użytkownik nie wiedząc na czym polega przegląd klimatyzacji, ma z tym często problem. Serwis klimatyzacji nie jest łatwą czynnością, zwłaszcza jeśli nie znamy się na podstawach ich przeprowadzenia. Klient z zasady nie musi wiedzieć o wszystkich czynnościach wchodzących w skład profesjonalnego przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych.

Niezbędnych jest kilka czynności:

  • kontrola szczelności układu chłodniczego,
  • oczyszczenie wymienników wraz z odgrzybianiem,
  • próba szczelności oraz kontrola drożności układu odprowadzenia skroplin,
  • kontrola podzespołów urządzenia
  • pomiar temperatur pracy klimatyzatora

Dodatkowo można przeprowadzić pomiar efektywności elektrycznej pracy sprężarki i wentylatorów .

W wyjątkowo zaniedbanych klimatyzatorach, często trzeba zdemontować elementy urządzenia w celu ich dokładnego czyszczenia i odgrzybienia. Niekiedy układ chłodniczy klimatyzatora jest nieszczelny co może prowadzić do jego uszkodzenia. W takim przypadku konieczne jest wykonanie wysokociśnieniowej  próby szczelności i usunięcie rozszczelnienia i napełnienia go czynnikiem chłodniczym. Stare urządzenia często zawierają czynnik obecnie wycofany z obrotu.

Niepokojące jest jednak to że aż 25% użytkowników w ogóle nie wykonuje konserwacji.

klimatyzacja,klimatyzatory, klimatyzator, montaż klimatyzatora, montaż klimatyzacji, serwis klimatyzatora, serwis klimatyzacji eklimatyzacja.pl cieplobezdymu.pl